அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விபரம் இதோ..!

அத்தியாவசிய பொருட்கள் சிலவற்றிற்கான சில்லறை விலை வர்த்தமானயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நுகவோர் நடவடிக்கைகளுக்கான அதிகார சபை இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளது.

இதற்கமைய,
தேங்காய் ஒன்றின் சில்லறை விலை 75 ரூபா
மைசூர் பருப்பு ஒரு கிலோகிராமின் விலை 130 ரூபா
கட்டா கருவாடு ஒரு கிலோகிராமின் விலை 1000 ரூபா
சாலய கருவாடு ஒரு கிலோகிராமின் விலை 425 ரூபா

எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

S.L. Dharshini

http://www.tamilenews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *